Stopp vindkraftutbygging i Sirdal

Illustrasjonen viser mulig plassering av vindturbiner ved Gravatn sett fra Storeknuten. Det er planer om et belte av vindturbinanlegg fra Storeknuten, Gravassryggen, Skredå, Liland/Lunde og Bergeheia vest for Sirdalsvatnet.

Vis din motstand mot Bergeheia Vindpark og raseringen av Sirdalsnaturen – få med deg folkemøte i Tonstad 24. august kl. 15.00!

Det er planer om enorme naturødeleggelser i Sirdal. 250 meter høye vindturbiner og hundrevis av kilometer med anleggsveier vil medføre rasering av naturen, ta livet av truede dyrearter og for alltid redusere Sirdal kommune som sted å bo og ha hytte. Nå står slaget om den foreslåtte Bergeheia Vindpark vest for Sirdalsvatnet, ved Øykjeheia Naturreservat og Visland på vei til Virak.

Tetthet av vindkraftutbygging i regionen kan se slik ut om noen år:

1. Storeknuten – i nasjonal ramme for vindkraft
2. Gravassryggen – i nasjonal ramme for vindkraft
3. Skredå – i nasjonal ramme for vindkraft
4. Liland/Lunde – i nasjonal ramme for vindkraft
5. Bergeheia (ved Virak) – forhåndsmelding sendt NVE. Avtale inngått med grunneiere.
6. Buheii – konsesjonssøknad innvilget
7. Tonstad Vindpark – under utbygging

Bergeheia – neste område med 250 meter høye vindturbiner

Mulig plassering av 250 meter høye vindturbiner i Bergeheia ved Virak, vest for Sirdalsvatnet.

Fakta om foreslåtte Bergeheia Vindpark

Bergeheia som ligger ved Visland på vei til Virak vest for Sirdalsvatnet, like ved Øykjeheia naturreservat, er det neste området vindkraftutbyggere ønsker å endre for all framtid. I dag er Bergeheia tilholdssted for en rekke fuglearter – inkludert truede – dyr, insekter og en rik flora. Bergeheia er også kjært turområde for innbyggere i Tonstad-området og hyttefolk i nærheten. Slik blir det ikke i fremtiden hvis Sirdal kommune lar Norsk Vind AS gjennomføre sine planer: 50 monster-vindturbiner hvor den nærmeste kan komme 800-1000 meter fra hytter, mellom 40 og 50 kilometer vei med skjæringer i landskapet, store oppstillingsplasser og tilkomstveier, transformatorbygg og rørgater/linjestrekk. Dette kan stoppes, men da må det handles nå! Du kan lese mer om planene for Bergeheia her.

Mulig plassering av 250 meter høye vindturbiner i Bergeheia.

Bevar Sirdalsnaturen for fremtidige generasjoner – slaget står nå!


Spørsmål? Ta kontakt med prosjektgruppa for Stopp vindkraftutbygging i Sirdal.

Send e-post til bergeheia@gmail.com eller ring Oddvar Aamodt på 48 88 09 12.